Misja Gospodarcza w Niemczech

IMG_6736 - KopiaW dniach 18-19 maja 2015r. celem rozwoju firmy pojechaliśmy na misję Gospodarczą do Niemiec.

18 maja 2015 mieliśmy zaszczyt spotkać się z Panem Franzem Seiβ, Dyrektorem Departamentu ds. Wspólnoty Międzynarodowej, Ministerstwa Gospodarki Nadrenii-Palatynatu w  Izbie Przemysłowo- Handlowej Rheinhessen w Mainz.

19 maja spotkaliśmy  się zaś z Panem Stanisławem Hebdą, Konsulem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie Generalnym RP w Kolonii oraz z Panem Jerzym Kusakiem Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Niemczech. Spotkania przebiegły pomyślnie.