Usługa antypoślizgowa z impregnacją antypoślizgową (powierzchnie kamienne i betonowe)

Skrócony opis realizacji

1

Etap 1

Po przyjeździe do klienta powierzchnie płytek wybranych do próbnego zabezpieczenia oczyszczamy z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych oraz tłuszczy.

2

Etap 2

Następnie wykonujemy pomiar współczynnika tarcia dynamicznego powierzchni wg normy DIN 51131. Po zabezpieczeniu antypoślizgowym możemy otrzymać R13.

3

Etap 3

Dokonujemy właściwego doboru stężeń preparatów oraz czasu ich reakcji

4

Etap 4

Nanosimy pierwszy preparat ( aktywator)

5

Etap 5

Następnie wyrównujemy stężenia na całej zabezpieczonej powierzchni

6

Etap 6

Następnie nanosimy drugi preparat krystalizator

7

Etap 7

Następnie wyrównujemy stężenia na całej zabezpieczonej powierzchni

8

Etap 8

Następnym etapem jest oczyszczanie zabezpieczonej powierzchni za pomocą odkurzacza wodnego.

9

Etap końcowy

Etapem końcowym jest naniesienie na przygotowaną suchą powierzchnię impregnat antypoślizgowy, który podnosi współczynnik tarcia dynamicznego, zwiększa antypoślizgowość powierzchni, trwale ją zabezpiecza przed nasiąkaniem oraz plamieniem. Impregnat antypoślizgowy ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości, a także powoduje wyciągnięcie naturalnej głębi barw powierzchni.