Otrzymane dotacje CT Service SA

CT Service SA obecnie realizuje projekt pod nazwą „Autorska technika antypoślizgowa ZAP podstawą do ekspansji na perspektywiczne rynki zagraniczne i budowy silnej pozycji konkurencyjnej spółki CT SERVICE na arenie międzynarodowej.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Wartość projektu – 545 700,00 PLN

Wartość przyznanego dofinansowania – 409 275,00 PLN