Otrzymane dotacje

 

 

09.12.2015 r. Lesznowola

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma C.T. Service Sp. z o.o. dnia 9 grudnia 2015 roku, podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0302/15-00.

plakat jpg

Wartość realizowanego projektu: 16 108 504,60 zł

Dofinansowanie ze środków UE: 12 304 652,84 zł

Projekt podzielono na trzy etapy prac badawczo-rozwojowych, których celem finalnym jest produkcja specjalistycznych urządzeń laserowych służących wykonywaniu zabezpieczeń antypoślizgowych powierzchni wykonanych z różnych surowców jak np. : beton, granit, żywice epoksydowe i różnego rodzaju konglomeraty.


Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma C.T. Service Sp. z o.o. dnia 15 września 2014 roku, podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych” osi priorytetowej 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii nr UDA-POIG.01.04.00-00-119/13.

1

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma C.T. Service Sp. z o.o. dnia 27 lutego 2014 roku, podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6. Polska gospodarka na rynku Międzynarodowym nr UDA-POIG.06.01.00-14-037/13-00.

3

 

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż firma C.T. Service Sp. z o.o. dnia 09 lipca 2013 roku, podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsiewzięcia nr UDA-POIG.04.06.00-14-019/12-00.

2