Zalecenia ITB

ZALECENIA ITB

Spełnienie przez nowe posadzki wymagań dotyczących odporności na poślizg można ocenić na podstawie deklaracji właściwości użytkowych materiałów, z których zastała wykonana lub na podstawie wyników badań obiektowych (in situ).

Mając na uwadze, że odporność posadzki na poślizg, w wyniku działania czynników eksploatacyjnych i środowiskowych, może ulegać w trakcie użytkowania istotnym zmianom oraz jednocześnie uwzględniając jej bezpośredni wpływ na spełnienie wymagania podstawowego, dotyczącego bezpieczeństwa użytkowania obiektów, zaleca się okresową kontrolę tej właściwości.

 

Kontrola powinna być przeprowadzona w ramach przeglądów okresowych obiektów budowlanych wykonywanych raz na pięć lat, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.