POLITYKA PRYWATNOŚCI

strony antyposlizgowa.com

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności strony internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub użytkowników strony internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora strony internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest CTS Chemistry Sp. z o.o. z siedzibą w: Lublinie, ul. Frezerów 3,  20-209 Lublin
  NIP: 9512513546 adres poczty elektronicznej: a.bonder@ctschemistry.com, numer telefonu: +48 22750 20 66 – zwany dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe na stronie internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

JAKIE INFORMACJE I DANE PRZETWARZAMY?

 1. W czasie przeglądania strony: adres IP, cookie powiązane z użytkownikiem, cookie Google Analytics i inne cookie wymienione poniżej.
 2. Zapis na newsletter/subskrypcja: adres IP, cookie powiązane z użytkownikiem, adres e-mail, nazwa firmy, imię, nazwisko, firma, NIP, numer telefonu.
 3. W trakcie komunikacji z Nami: wszelkie informacje na temat preferencji zakupowych użytkownika, które pomogą w zbudowaniu oferty jak najlepiej dopasowanej do oczekiwań i potrzeb użytkownika, a które są dostarczane przez użytkownika bądź wynikają z analityki jego zachowań – szczegółowo opisane jest to w punkcie o nazwie „ANALITYKA“.
 4. Nie udostępniamy danych użytkownika osobom trzecim. Możemy to robić wyłącznie jeśli została udzielona zgoda lub gdy wynika to z przepisów prawa.

 

ANALITYKA

 1. Każdy użytkownik strony wyraża zgodę dotyczącą analizowania danych w celu zoptymalizowania i dopasowania treści zakupowych. Profilowanie nie wpływa w żaden sposób na jakiekolwiek inne decyzje dotyczące użytkownika, jak tylko i wyłącznie pomaga Nam w ustaleniu:
  kim jest użytkownik?
  – jaka oferta będzie najkorzystniejsza?
  – jakie treści na stronie najbardziej go interesują i są przydatne?
  – w jakich miejscach najlepiej reklamować produkty?
  – kiedy i w jaki sposób najlepiej komunikować oferty handlowe?
 2. Osoba, która komunikuje się z Nami i wyrazi zgodę dotyczącą analizowania danych w celu zoptymalizowania i dopasowania treści zakupowych pozwala Nam w ustaleniu:
  – kim jest?
  – jaka oferta będzie najkorzystniejsza?
  – w jakich miejscach najlepiej reklamować produkty?
  – kiedy i w jaki sposób najlepiej komunikować oferty handlowe?
 3. Analityka pozwala nam na dobór miejsc i treści reklamowych, które w powiązaniu z profilem pozwalają dostarczyć najbardziej – Naszym zdaniem – treść zakupową.
 4. Każda osoba, która nie życzy sobie abyśmy przetwarzali dane w celu analityki proszona jest o niekorzystanie ze strony oraz ma prawo żądać usunięcia swoich danych. Prosimy o kontakt: a.bonder@ctschemistry.com
 5. W oparciu o budowanie profili zakupowych nie są przetwarzane dane szczególnych kategorii.

 

INFORMACJE HANDLOWE / MARKETING

 1. Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych będzie otrzymywał od Nas informacje na temat produktów, ofert, promocji, wydarzeń sprzedażowych dotyczących produktów marki antypoślizgowa.com.
 2. Użytkownik, który wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji makretingowych będzie otrzymywał od Nas informacje marketingowe dotyczące marki antypoślizgowa.com.
 3. Każdą zgodę można cofnąć w każdym czasie. Najlepiej kliknąć w stopkę e-maila potwierdzającą rezygnację z komunikacji z Nami. Ewentualnie można wysłać do Nas wiadomość. Prosimy o kontakt: a.bonder@ctschemistry.com

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres a.bonder@ctservice.com.pl lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej antypośłizgowa.com.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.

 

Potrzebujesz konsultacji technicznych? Zamów rozmowę:

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe.

Dziękujemy za wiadomość.
Wystąpił błąd.

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Skontaktuj się z nami:

Tel. 22 750 20 66