Efekt odkamieniania

 

Odkamienianie

Skład chemiczny osadów kamiennych powstających w procesie eksploatacji np. basenu kąpielowego, zależy od rodzaju i jakości wody, stosowanych złóż filtracyjnych, reagentów chemicznych i ich dawek zastosowanych w oczyszczaniu wody oraz pH wody.

 

 

Skąd bierze się osad kamienny ?

 

Woda wodociągowa czy głębinowa jest nośnikiem dla łatwo rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych. Woda, zawierając dwutlenek węgla, wchodzi w reakcje ze składnikami skał przez które przepływa. Przepływając przez glebę i skały, woda ulega zanieczyszczeniu przez kwaśne węglany, szczawiany i siarczany, wapnia i magnezu oraz inne składniki w nich występujące mniejszych ilościach. Ich stężenie w wodzie określa jej twardość. Im większa ich ilość, tym woda jest twardsza.

 

 

Jak powstaje osad kamienny ?

 

Składniki mineralne niesione przez wodę, przylegają do powierzchni np. płytek basenowych, powodując odkłada się warstwami osadów kamiennych. Powszechnie stosowana na basenach woda kanalizacyjna, może w ciągu roku spowodować przyrost kamienia na poziomie około 2-3 mm. Całkowite wyeliminowanie minerałów z wody wodociągowej czy basenowej nie jest możliwe. Filtry i uzdatnianie wody mogą jedynie nieznacznie zmniejszyć szybkość gromadzenia się osadów, ale nie są w stanie całkowicie wyeliminować tego zjawiska. Jest to proces zupełnie naturalny i nieunikniony, z którym musimy się pogodzić i jemu przeciwdziałać.

 

Warstwy osadu kamiennego posiadają niezwykle porowatą strukturę, do której przyczepiają się wszelkie zabrudzenia, a jego powierzchnia jest bardzo chłonna.

Osad wżera się w powierzchnię i jest praktycznie nie do usunięcia przez tradycyjne czyszczenie czy nawet szorowanie. Luźny osad kamienny ulega przekształceniu w bardziej zwięzły kamień w wyniku szeregu procesów, określanych łącznie mianem cementacji. W środowisku naturalnym procesy cementacji prowadzą do powstawania skał.

W środowisku domowym czy przemysłowym, kamień z reguły pozostaje nam usunąć bezinwazyjnie, tylko środkami chemicznymi.

Gdy problem zanieczyszczenia np. basenu kamieniem jest duży, należy zaprosić do działania kwaśne preparaty chemiczne. Podczas ich stosowania trzeba oczywiście zachować należytą ostrożność. Środki chemiczne o wysokiej kwasowości są jednak niezbędne do usunięcia dużych osadów kamiennych.

W miejscach, które narażone są na ciągły kontakt z wodą, a w szczególności z ciepłą wodą, należy pamiętać o okresowym czyszczeniu ich wodą z dodatkiem kwaśnego preparatu chemicznego.

 

 

ZAMÓW USŁUGĘ >>

Potrzebujesz konsultacji technicznych? Zamów rozmowę:

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe.

Dziękujemy za wiadomość.
Wystąpił błąd.

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Skontaktuj się z nami:

Tel. 22 750 20 66