INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

WYTYCZNE

5. WYMAGANIA ODPORNOŚCI POSADZEK NA POŚLIZG

Wymaganą odporność na poślizg posadzek użytkowanych w obuwiu w obrębie przestrzeni publicznej, w budynkach o funkcji biurowej, handlowej, usługowej, oświatowej, opieki zdrowotnej, hotelowej, kulturowej, mieszkalnej oraz podobnej, zestawiono w tablicy 4. Wymagania te nie dotyczą stref produkcyjnych oraz obiektów przemysłowych.

Odporność na poślizg

Tablica 4. Wymagana odporność na poślizg posadzek użytkowanych w obuwiu

Lokalizacja posadzki Wymagania Metoda weryfikacji
Strefa wejścia (zewnętrzna i wewnętrzna) opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036-4²
Ciągi komunikacyjne
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Strefa handlowo-usługowa
Tarasy, balkony
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych
Posadzki do uprawiania sportu¹ opór poślizgu PTV 80÷ 110 w warunkach suchych PN-EN 13036-4
¹Użytkowane w standardowy sposób, tj. w warunkach suchych.
²Metoda tożsama z CEN/TS 16165, aneks C.

 

 

 

Wymaganą odporność na poślizg posadzek użytkowanych boso w obrębie przestrzeni publicznej, w szczególności posadzek podlegających w czasie użytkowania działaniu wody, zestawiono w tablicy 5.

 

Tablica 5. Wymagania odporności na poślizg posadzek użytkowanych boso­

Lokalizacja posadzki Wymagania Metoda weryfikacji
Strefa wejścia opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036-4¹
Ciągi komunikacyjne
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody
Niecki basenowe o głębokości wody od 800 mm do 1350 mm z posadzką bez pochylenia klasa antypoślizgowości A
lub
opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych
CEN/TS 16165 aneks A
Lub
PN-EN 13036-4¹
Niecki basenowe o głębokości wody od O mm do 800 mm z posadzką bez pochylenia

klasa antypoślizgowości B

lub

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

CEN/TS 16165 aneks A

Lub

PN-EN 13036-4¹

Niecki basenowe o głębokości wody od Om do 1350 mm z posadzką o pochyleniu ≤ 8°
Powierzchnie okalające nieckę basenową podlegające w trakcie użytkowania działaniu wody
Niecki basenowe o głębokości wody od Om do 1350 mm z posadzką o pochyleniu >8° klasa antypoślizgowości C CEN/TS 16165 aneks A
Schody, stopnie drabinek i platformy startowe w obiektach basenowych
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych PN-EN 13036-4¹
¹Metoda tożsama z CEN/TS 16165, aneks C.


Spełnienie przez nowe posadzki wymagań dotyczących odporności na poślizg można ocenić na podstawie deklaracji właściwości użytkowych materiałów, z których została wykonana lub na podstawie wyników badań obiektowych (in situ). Mając na uwadze, że odporność posadzki na poślizg, w wyniku działania czynników eksploatacyjnych i środowiskowych, może ulegać w trakcie użytkowania istotnym zmianom oraz jednocześnie uwzględniając jej bezpośredni wpływ na spełnienie wymagania podstawowego, dotyczącego bezpieczeństwa użytkowania obiektów, zaleca się okresową kontrolę tej właściwości. Kontrola powinna być przeprowadzona w ramach przeglądów okresowych obiektów budowlanych wykonywanych raz na pięć lat, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami [16].MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU


Poradnik

standardy-dostepnosci-budynkow

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami opracowano uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik


Opracowanie ma formę poradnika/wytycznych dla architektów i inżynierów budownictwa w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do potrzeb osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.

Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, co niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne, np. osoby starsze lub rodziców z małymi dziećmi.

Opracowanie zostało stworzone na podstawie obowiązujących przepisów, istniejących publikacji odnoszących się do tematyki dostępności jak również w oparciu o uwagi zgłoszone podczas konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych pierwotnej wersji dokumentu.

Dokument stanowi materiał wyjściowy do dalszych działań mających na celu wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, uwzględniających możliwie najszerszą grupę użytkowników.

Kompendium poradnika w zakresie antypoślizgowości

  1. BUDYNEK


3.1. STREFA WEJŚCIA

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.1.1. WIATROŁAP

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnia przed wejściem głównym powinna być antypoślizgowa, spełniająca swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.2. ELEMENTY WYPOSAŻENIA UŁATWIAJĄCE ORIENTACJĘ W BUDYNKU ORAZ PRZEKAZ INFORMACJI

3.2.6. OZNACZENIA NAWIERZCHNI – SYSTEM FAKTUROWY (ŚCIEŻKI DOTYKOWE)

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnie ciągów pieszych powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się tzn. powinny być twarde, równe, nie powodować zjawiska olśnienia i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych -nawierzchnia ciągów pieszych powinna mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.3. KOMUNIKACJA POZIOMA W BUDYNKU

3.3.1. CIĄGI KOMUNIKACYJNE – KORYTARZE

Wymagania/zalecenia:

Nawierzchnie ciągów komunikacyjnych (korytarzy) powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinny być równe i mieć powierzchnię antypoślizgową, która zachowuje swoje parametry również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.4. KOMUNIKACJA PIONOWA W BUDYNKU

3.4.1. SCHODY, SPOCZNIKI

Wymagania/zalecenia:

Stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać potykaniu się przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tyłem buta przy schodzeniu, a ich nawierzchnia powinna być antypoślizgowa – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.4.3. POCHYLNIE

3.4.3.1. SZEROKOŚĆ I DŁUGOŚĆ, SPOCZNIKI

Wymagania/zalecenia:
Nawierzchnia pochylni powinna zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być twarda, równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

3.4.5. PLATFORMY PIONOWE I UKOŚNE

Podłoga musi być antypoślizgowa.

  1. WNĘTRZA

4.1. WYMAGANIA DLA PRZYKŁADOWYCH WNĘTRZ

4.1.3. LOKALE WYBORCZE

Posadzki powinny mieć nawierzchnię o właściwościach przeciwpoślizgowych.

4.1.4. POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

4.1.4.5. TOALETY

Wymagania/zalecenia:
– powierzchnie ścian i podłóg:
podłogi i posadzki w toaletach powinny być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.


5.3.11. PODSUMOWANIE

Nawierzchnie powinny zapewnić możliwość swobodnego poruszania się, tzn. powinna być równa i mieć powierzchnię antypoślizgową, która spełnia swoje cechy również w trudnych warunkach atmosferycznych – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek.

Należy jednocześnie zapewnić stałość parametru w czasie.

Wartość poślizgu w całym okresie użytkowania nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek, co należy okresowo kontrolować (nie rzadziej niż raz na 3 lata) w ramach przeglądów technicznych obiektów.

Potrzebujesz konsultacji technicznych? Zamów rozmowę:

Skontaktujemy się z Państwem jak najszybciej to możliwe.

Dziękujemy za wiadomość.
Wystąpił błąd.

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Zamów bezpłatną próbę zabezpieczenia antypoślizgowego!

Skontaktuj się z nami:

Tel. 22 750 20 66