Impregnacja betonu – czyli jak zabezpieczyć posadzkę, kostkę, płyty tarasowe, czy prefabrykaty betonowe?

Beton jest materiałem porowatym i chłonnym. Wraz z wilgocią wchłania zanieczyszczenia, łatwo go zaplamić, a w sprzyjających okolicznościach może szybko ulec korozji biologicznej – skutki aktywności metabolicznej mikroorganizmów tj. bakterie, grzyby, glony.

Impregnowanie jest sposobem na to, żeby elementy betonowe były trwałe i ładne.

Co daje impregnacja betonu, kostki brukowej, płyt tarasowych lub prefabrykatów betonowych:

 • wzmacnia jego strukturę,
 • zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci,
 • eliminuje pylenie,
 • zwiększa odporność na ścieranie,
 • zapobiega wchłanianiu zanieczyszczeń,
 • zapobiega porastaniu mchem,
 • zapobiega przebarwieniom,
 • ułatwia czyszczenie,
 • poprawia wygląd,
 • może wzmocnić kolor lub nadać połysk

Podstawowym zadaniem impregnatów jest zabezpieczenie betonu przed wnikaniem w jego strukturę wody. Do surowego betonu przeznaczone są zwłaszcza impregnaty zawierające związki krzemianowe, które głęboko wnikają w strukturę betonu i wypełniają jego pory. Najczęściej stosuje się preparaty zawierające krzemiany sodu lub potasu, a także ich kombinacje, czasem z dodatkiem polimerów lub żywic. Impregnaty krzemoorganiczne po zastosowaniu na kostce brukowej, betonie, marmurze, piaskowcu lub trawertynie, są dodatkowym źródłem strukturo- i skałotwórczym poprzez długofalową krystalizację krzemionki wewnątrz materiału. Co ważne, nie tworzą one powłoki na powierzchni, a nawet cienkiego filmu. Materiał betonowy nadal pozostaje paroprzepuszczalny i może „oddychać”.

Najlepiej jest zabezpieczyć od razu świeżo wykonaną powierzchnię. Jeśli jest to beton robiony z mokrej mieszanki, musimy odczekać aż się ona zwiąże i wyschnie – wysezonuje się. Pełną wytrzymałość betonu uzyskujemy po upływie około 28 dni. Trzeba jednak mieć świadomość, że w przypadku niesprzyjających warunków otoczenia czas ten może się wydłużyć. Po upływie czterech tygodni powierzchnia betonowa staje się mocna oraz odporna na negatywne oddziaływanie czynników zewnętrznych. Powierzchnie i przedmioty wykonane z gotowych elementów betonowych możemy zabezpieczać bezpośrednio po ułożeniu lub zainstalowaniu.

Jest tylko jedno „ale” – wykwity

Powstawanie wykwitów jest procesem naturalnym. Nie jest efektem złej jakości cementu czy betonu. Wykwity węglanowe, nazywane także wapiennymi, powstają w wyniku karbonatyzacji (uwęglanowienia) wodorotlenku wapnia – Ca(OH)2 , czyli portlandytu lub potocznie „wapna”. Wykwity węglanowe powstają, gdy transportowany systemem porów kapilarnych Ca(OH)2, dostanie się na powierzchnię elementu betonowego. Pojawienie się wykwitów może wynikać jednak, nie tylko z naturalnego zachowania betonu.

Przyczyną może być również problem technologiczny polegający na wykonaniu złej podbudowy. Na przykład stosowanie tzw. suchego cementu dla polepszenia stabilizacji podbudowy może spowodować, że woda odparowująca z gruntu będzie transportowała wodorotlenek wapnia na powierzchnię kostki w nieskończoność.

Impregnacja betonu – jak zatem pozbyć się wykwitów ?

W okresie użytkowania, trudno rozpuszczalny węglan wapnia CaCO3 w wyniku dalszej reakcji z CO2 zawartym w powietrzu, przechodzi w łatwo rozpuszczalny w wodzie kwaśny węglan wapnia, który jest następnie spłukiwany przez deszcz oraz ścierany podczas użytkowania.

Proces ten przyczynia się do zanikania wykwitów węglanowych na powierzchni elementów betonowych.   Jest to jednak proces długotrwały i może trwać 2-3 lata.

Przed przystąpieniem do impregnacji, należy podjąć działania w kierunku usunięcia wykwitów.

Metody usuwania wykwitów węglanowych można podzielić na dwie grupy:

 • mechaniczne – polegające na usunięciu wykwitów przez intensywne szczotkowanie, piaskowanie lub szlifowanie powierzchni
 • chemiczne – polegające na usunięciu wykwitów przez umycie powierzchni betonu niskoprocentowym roztworem kwasów nieorganicznych (np. fosforowy, azotowy) lub organicznych (np. octowy, cytrynowy), czyli dowolnie wybranym przez użytkownika, kwaśnym preparatem do mycia.

Impregnacja „starych” elementów betonowych.

Stary beton musi być suchy.

Impregnacja betonu – co zrobić przed nią?

 • oczyścić go z zabrudzeń – najlepiej przez szlifowanie (może być twardy PAD polerski)
 • następnie odpylić
 • ewentualnie zmyć wodą
 • pozostawić do wyschnięcia

Pamiętajcie, że impregnacja betonu zapewnia tylko czasową ochronę nawierzchni.
Impregnaty wodne chroniące beton wymywane są przez wodę.

Zabieg impregnacji trzeba powtarzać co jakiś czas.