WYMAGANA ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG POSADZEK UŻYTKOWANYCH W OBUWIU
Lokalizacja posadzki Wymagania Metoda weryfikacji
Strefa wejścia (zewnętrzna i wewnętrzna) opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036-4
Ciągi komunikacyjne
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Strefa handlowo-usługowa
Tarasy, balkony
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych
Inne pomieszczenia,  w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody lub opadów atmosferycznych opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych
Posadzki do uprawiania sportu opór poślizgu PTV 80÷110 w warunkach suchych PN-EN 13036-4
WYMAGANA ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG POSADZEK UŻYTKOWANYCH BOSO
Lokalizacja posadzki Wymagania Metoda weryfikacji
Strefa wejścia opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych PN-EN 13036-4
Ciągi komunikacyjne
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania podlega narażeniu na działanie wody
Niecki basenowe o głębokości wody od 800 mm d0 1350 mm z posadzką bez pochylenia klasa antypoślizgowości A

lub

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

CEN/TS 16165 aneks A

lub

PN-EN 13036-4

Niecki basenowe o głębokości wody od 0 mm do 800 mm z posadzką bez pochylenia klasa antypoślizgowości B

lub

opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych i w warunkach mokrych

CEN/TS 16165 aneks A

lub

PN-EN 13036-4

Niecki basenowe o głębokości wody od 0 m do 1350 mm z posadzką o pochyleniu ≤8°
Powierzchnie okalające nieckę basenową podlegające  w trakcie użytkowania działaniu wody
Niecki basenowe o głębokości wody od 0 m do 1350 mm z posadzką o pochyleniu >8° klasa antypoślizgowości C CEN/TS 16165

aneks A

Schody, stopnie drabinek i platformy startowe w obiektach basenowych
Inne pomieszczenia, w których posadzka w trakcie użytkowania nie podlega narażeniu na działanie wody opór poślizgu PTV ≥36 w warunkach suchych PN-EN 13036-4