Zasadniczo nie każdy kamień wymaga impregnacji – przykładem są niektóre gatunki granitu, gnejs czy bazalt, które wyróżniają się niską nasiąkliwością i wyjątkową twardością.

Granit polerowany nie zawsze musi być poddawany impregnacji, jednak eksperci zalecają, aby ją wykonać.

Granit płomieniowany powinien być natomiast bezwzględnie poddany impregnacji.

Impregnację powinno się też wykonać w przypadku marmuru, trawertynu i piaskowca, w których strukturze znajdują się mikroszczeliny, intensywnie wchłaniające wodę i inne ciecze.

Impregnację kamienia we własnym zakresie, należy przeprowadzić zawsze zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Jak często należy powtarzać impregnację?

Zasadniczo raz zaimpregnowany kamień naturalny powinien zachować swoje właściwości na okres od 3 do 4 lat.

Niemniej jednak w przypadku przestrzeni często używanych może być wymagane szybsze powtórzenie zabiegu impregnacji.